VII. PRAWO PRACY

W zakresie prawa pracy pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych pism
 • reprezentowanie Klienta w negocjacjach z pracodawcą, sporach przez sądami w sprawach dotyczących między innymi:
  • wynagrodzenia
  • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  • urlopów pracowniczych
  • odpowiedzialności materialnej pracowników
  • ustalenia istnienia stosunku pracy
  • uprawnień pracowniczych