V. PRAWO RODZINNE

W zakresie prawa rodzinnego pomoc prawna obejmuje m. in.:

  • rozwody i separacje
  • podział majątku dorobkowego
  • przygotowanie umów rozdzielności majątkowej
  • alimenty
  • kontakty pomiędzy rodzicami a dzieckiem
  • władzę rodzicielską
  • ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
  • przysposobienie