IV. PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego pomoc prawna obejmuje m. in.:

 • reprezentowanie powoda i pozwanego przed sądem we wszystkich instancjach
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • wszelkie sprawy odszkodowawcze (m.in. spowodowane błędami w sztuce lekarskiej, związane z uszkodzeniami ciała, kolizjami i wypadkami drogowymi, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, związane z ochroną dóbr osobistych)
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, a w szczególności:
  • leasingu
  • factoringu
  • franchisingu
  • najmu
  • dzierżawy
  • sprzedaży
  • współpracy
 • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących prawa autorskiego, a w szczególności:
  • o przeniesienie autorskich praw majątkowych
  • o stworzenie utworu
  • licencyjnych
  • dystrybucji oprogramowania