III. PRAWO WYKONAWCZE

W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna obejmuje m. in.:

  • obronę w sprawie o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
  • reprezentowanie w sprawie o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności