O nas

Piotr Dewiński

a2642aaAdwokat Piotr Dewiński jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 1998 roku, wcześniej od 1984 roku był członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi.

Po ukończeniu uniwersyteckich studiów prawniczych w 1976 roku, odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w 1979 roku. W przeszłości wykonywał zawód asesora sądowego, następnie sędziego, później młodszego specjalisty i wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zawód adwokata wykonywał w Zespole Adwokackim nr 1 w Sochaczewie, a następnie w Zespołach Adwokackich nr 22 i 24 w Warszawie. Od 1992 roku prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie. W przeszłości był Adwokatem-Partnerem w Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej ?Ryszard Strzelczyk i Wspólnicy?.

Ma doświadczenie zawodowe w prowadzeniu przede wszystkim spraw karnych i wojskowych. Był obrońcą m.in. jednego z domniemanych zabójców premiera Piotra Jaroszewicza, jednego z dyrektorów IX NFI im. E. Kwiatkowskiego, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (także pełnomocnikiem), Józefa Szaniawskiego oraz generała Tadeusza Tuczapskiego. We wszystkich wskazanych sprawach zapadały wyroki uniewinniające bądź umarzano postępowanie.

Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, był członkiem Rady Nadzorczej MSBM „Patronat 3″ w Piasecznie, jest porucznikiem rezerwy. Odznaczony: „Adwokatura-Zasłużonym”, medalem XX-lecie NSZZ oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

 

dr Patrycja Ewa Herod

a2518aaAdwokat dr Patrycja Ewa Herod ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, której jest członkiem od 2010 roku. Pod patronatem adwokata Piotra Dewińskiego zdobywała praktykę sądową w sprawach karnych, takich jak tzw. Magdalenka oraz Nangar Khel. Natomiast pod patronatem adwokat Marty Gietki-Mielcarek nabyła doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz administracyjnego.

Jej praktyka skupia się głównie na sprawach karnych. Występuje przed sądami, prokuraturami oraz organami ścigania w charakterze zarówno obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego. Jednocześnie prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego. Jest członkiem Komisji Historii i Tradycji Adwokatury Warszawskiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Niezależnie od praktyki zawodowej prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie w 2014 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską. Jest autorką m.in. ponad 40 haseł przedmiotowych umieszczonych w Encyklopedii Katolickiej (t. XVII-XX).

Adwokaci współpracujący

Agnieszka Jarosz

a2312aaAdwokat Agnieszka Jarosz jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2007 roku.

W ramach współpracy z wieloma kancelariami adwokackimi i radcowskimi z sukcesem prowadziła liczne sprawy sądowe z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i gospodarczego.

Doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Kancelarii Adwokata Marka Żórawskiego oraz Kancelarii Privitera & Partners pozwala na prowadzenie profesjonalnej obsługi prawnej osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
Specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym rozwody), prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

 

Dane teleadresowe:
ul. Rozbrat 34/34 lok. 106
00-429 Warszawa
tel. 503 944 267